dimarts, 20 de novembre de 2012          L'ODISSEA DE L'ESPÈCIE

    Fa 10 milions d'anys els primats s'alcen, s'han d'adaptar per a sobreviure.
    Fa 2 milions d'anys l'homo habilis comença a organitzar-se, en el treball uns agafen pedres, altres branques i ho utilitzen per a fabricar cabanyes, la societat va emergint.


homo habilis.
   Aprendre a reconéixer les pedres. Apareix la cultura, açò és procés.
 Van desapareixent els Australopithecus. A l'abandonar Àfrica, l'home s'adapta a les noves terres, i apareix l'homo ergaster, se li cau el pèl, és més alt, més esvelt, les seues armes estan perfeccionades, cobrix distàncies majors sense detindre's. El seu cervell continua augmentant, fa grans invents, també tenen més sentiments.Sap que necessita dels altres i s'ajuden mútuament.Quan mor algun d'ells provoca dolor, apareixen les llàgrimes, comença a prendre consciència del pas del temps, de la mort.
  Es fan caçadors, per que els frotos dels arbres s'acaben, incorporen la carn a la seua dieta.
  L'home seguix adaptant-se i es convertix homo herectus (home dreçat). Ja no s'alimenta de carronya, és predador. Aprén a utilitzar les armes per a caçar. S'organitzen per a caçar. Gràcies a la caça desenrotlla més el cervell que li mesura més de 1000 cm3.

homo erectus
    Apareix l'especialització, el caçador descansa i altres repartixen el menjar. Els erectus es protegixen entre ells. Van viure en Xina més d'un milió d'anys.
  Cada vegada perfeccionen més la talla de la pedra.
  Es transmeten els coneixements entre ells apareixent les escoles, i el llenguatge es va complicant.
  Comencen a diferenciar-se segons d'on són, el color del pèl, la pell, la forma dels ulls que ja no són iguals en totes les parts.
  Homo erectus fa un gran descobriment, va succeir per casualitat, li van cridar Pire, desperquè es va cridar foc. Ballaven amb ell, li van perdre la por i van aprendre a coure la carn que caçaven.
  Açò es va produir fa 500.000 anys  i es va fer inseparable.
L'homo erectus va passar a ser neanderthal, es va adaptar al clima que estava prop del casquet polar i es va fer molt fort, cobrix es cos amb pells. De tots els avantpassats és el més robust i el més fort. Es dedica a caçar,coneix i domina el foc.Descobrix el mar.
  L'home neanderthal és diferent, la qual cosa li caracteritza és la cara més llarg cap avant. Tenien una estatura i unes proporcions semblants a les actuals.
  Els primers europeus pertanyen a la classe homo antecessor, tenen uns 800.000 anys. La següent es cride homo heidelbergensis.
  Gràcies als cranis trobats sabem moltes característiques, com que tenien el crani esclafat, la mandíbula no tenia mentó. A Europa evolucionarien per a donar lloc a l'home neanderthal i en la població africana donaria lloc als homo sapiens.

hombre de Cro-magnom
hombre neanderthal.

                 
 L'home de neanderthal prompte s'haurà d'enfrontar  a una altra espècie arribada de l'Orient Pròxim, l'home de Cro-magnon.I Neanderthal desapareixerà.


1 comentari: